Home

Hullám atommodell

A kvantummechanika egyik fontos kísérlete a kétrés-kísérlet, amely a fény kvantumjaival, a fotonokkal foglalkozik.. A klasszikus fizika látószögéből a fényt hullámok alkotják. Planck kvantumelmélete szerint azonban a fény viselkedése olykor eltér ettől a szemléletmódtól: úgy viselkedik, mintha anyagi részecskékből állna, csak kvantumokban bocsátható ki és. Az atommodell az atom szerkezetét, felépítését leíró elméleti kép. A történelemben számos atommodell keletkezett, melyek egymásra épültek vagy épp kizárták a másik elmélet igazát. Az ókorban Démokritosz vezette le elméleti síkon, hogy az anyag atomokból áll (atomosz=oszthatatlan)

A T féle atommodell (mazsolás puding modell) II. A Rutherford féle atommodell (Naprendszer modell) lám), majd a jobboldali falról visszaverődik (bíbor színű fél hullám). A 2-es kockában már két fél hullám van, a 3-asban három fél hullám, stb Az atommodell teljes kiegészítése az elektron hullám-természetével: Az elektronok az atomban állóhullám állapotban vannak. Az állóhullámok csomósíkjainak számát a mellékkvantumszám adja meg. Jele: l , értékei: l =0, 1, , n-1 Ez alapján van n=1 l=0 (másnéven: 1s) pálya A Kvantummechanika kialakulása és a hidrogén atommodell fejlődése Az elektron felfedezése . A hullám-részecske dualitás helyes értelmezését azonban nem láttam világosan és továbbra is foglalkoztatott a kérdés. Tegyük hozzá: ebbéli gondjaiban nem volt egyedül

A kvantummechanikai atommodell A Bohr-atommodellbõl már ismert, hogy az elektronok energiája kvantált, azaz csak adott értékeket vehet fel. Az energiaértékeket meghatározza az n fõkvantumszám: n =1 → E1 n =2 → E2 A Bohr-modell úgy képzelte el az atomi elektronokat, hogy az azonos energiáj hullám-részecske kettős viselkedés Fogalom meghatározás Az anyagi részecskék részecsketulajdonságaik (tömeg, méret, töltés) mellett hullámtulajdonságokkal is rendelkeznek A kvantummechanika a fizika azon ága, amelyik a nanoszkopikus méreteknél történő jelenségeket vizsgálja; így az elemi részecskék viselkedését vagy például az olyan alacsony hőmérsékletű makrojelenségeket, mint a szuperfolyékonyság és a szupravezetés.A név abból a megfigyelésből származik, hogy bizonyos fizikai tulajdonságok egységi mennyiségenként (latin. Erwin Schrödinger életrajza. Erwin Schrödinger osztrák kémikus, fizikus 1887-ben született és 1961-ig élt. Botanikus-kémikus érdeklődésű családból származott

A fény nemcsak hullám, hanem részecske tulajdonságokkal is rendelkezik: fotonenergiája: A foton a fém felszínébe ütközve átadja egy elektronnak az energiáját, az elektron így kinetikus energiára tesz szert, megfelelőérték esetén ki tud lépni a felületről. A nagyobb intenzitás több fotont jelent. Efoton = h⋅ 3. Mi a hullám, melyek a fajtái(rezgés ill. a terjedés iránya szerint, forrásrezgés típusa szerint, térbeli kiterjedtség szerint) - a mechanikai hullám fogalma; - az elektromágneses hullámok főbb csoportjai és ezek keletkezési módja - transzverzális hullám fogalma és létrejöttének feltételei

Kétrés-kísérlet - Wikipédi

hullám erősíti és gyengíti egymást. Érdekesség, hogy az elektronokat egyesével indítva is megjelenik az interferencia, tehát 1 db elektron is, mint egy hullámcsomag érzékeli mindkét rést, vagyis mint hullám mindkét résen áthalad. Következtetés De Broglie (1924-ben): Az elektron és má A hullám-részecske kettősség •Louis de Broglie szerint a fényhez hasonlóan minden más anyag is kettős természetű (de Broglie-féleanyaghullámok •Ez a jelenség csak nagyon kis skálán, például az atomokén érzékelhető •A szabadon mozgóelektron egy olyan lemezhez érve, amin két lyuk van, nem min

Atommodell - Wikipédi

A hullám függvény fizikai jelentéssel nem bír, de abszolút értékének négyzete a részecske tartózkodási valószínűség sűrűség függvénye lehetne. V 1 térfogatban való tartózkodás valószínűszínűsége A részecske-hullám dualitás nem csupán a fény tulajdonsága: a kísérletet elektronokkal elvégezve ugyanezt az eredményt kapjuk, pedig az elektront sokan szeretik részecskének elképzelni. Az egy léptékkel nagyobb méretű objektumok - a neutronok és a protonok - ugyanígy interferálnak Bohr-féle atommodell, kvantumszámok. Pauli-elv. Kvantummechanikai atommodell. Schrödinger-féle egyenlet. Heisenberg-féle határozatlansági reláció. De Broglie-féle részecske-hullám kép. Infravörös, látható, ultraibolya abszorpciós és emissziós színképek. Röntgen színképek. L ézerekrő T - féle atommodell Katódsugarak szórása Lenard - féle atommodell α-sugarak szórása Rutherford-féle szórási formula b Ze m v ctg o o 2 2 2 4 2 πε α ϑ = () = dΩ m v Ne Z D n dn 4 o sin 2 1 2 4 4 4 2 πε 2 ϑ α dn függése ϑ-tól, D-től, v o-tól négyzetes függés az atomsúlytól atomsúly ~ Z magtöltésszám.

Läs mer om atommodellen på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-1/lektioner/atomens-byggnad/atommodellen-atomkarnans-och-elektronernas-upptackt.htmlÖv.. Bohr-féle atommodell. Annyiban különbözik az előzőtől az elektronok csak meghatározott sugarú pályákon, keringhettek. A H atomban az elektron az atompályának a sugara. Bármelyik gerjesztett állapotú atompálya sugara, az alapsugár n szerese, ahol n a pozitív egész számot jelenti, ezeket nevezte el kvantumszámnak

A fény kettős természete; a hullám vagy/és foton elmélet. 8. a. Az atomfogalom kialakulása. Az első atommodellek. b. Elektron-, atom- és molekulasugarak diffrakciója. 9. a. A Bohr-féle atommodell; a Bohr-féle posztulátumok. b. Mikrorészecske potenciálgödörben. Részecske áthaladása potenciálfalon (alagútjelenség) A fény kettős természete; a hullám vagy/és foton elmélet. 8. a. Az atomfogalom kialakulása. Az első atommodellek. b. Elektron- atom- és molekulasugarak diffrakciója. 9. a. A Bohr-féle atommodell; a Bohr-féle posztulátumok. b. Mikrorészecske potenciálgödörben. Részecske áthaladása potenciálfalon (alagútjelenség)

 1. •a Bohr-féle atommodell (1913) -Niels Hendrik David Bohr (1885-1962) •atomok gerjesztése és ionizációja elektronnal való bombázással (1913-1914) alkotórészek, kettős - részecske- és hullám-tulajdonsággal rendelkező - objektumok (időnként összefonódó) rendszere -az állapotváltozás (matematikailag leírható
 2. Melyik atommodell érvényes ma? Ki a felfedezője és mi az elve? A választ előre is köszönöm. - Válaszok a kérdésre. Elfogadom. Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit
 3. hullám. 2020. január 16. Egy 7 éves kislány meghalt, 4 éves testvére pedig eltűnt, amikor egy lopakodó hullám elsodorta őket Oregon partjainál A sneaker, azaz lopakodó típusú hullámok azért különösen veszélyesek, mert váratlanul jelennek meg a partokon, és olyan erősek, hogy könnyen ledönthetik az embert a lábáról
 4. Jobbra: a Bohr-féle atommodell a Rutherford-féle atommodell javított változata. A pozitívan töltött atommag körül keringenek az elektronok. hogy a fénynek hullám- és részecsketulajdonságai egyaránt vannak, bizonyos helyzetekben a hullám-jelleg uralkodik, más helyzetekben pedig a részecske-jelleg..
 5. A kvantummechanikai atommodell. Az új atommodell abban különbözik lényegesen valamennyi korábban tárgyalt modelltől, hogy az elektront nem tekinti az atommag körül keringő pontszerű részecskének. Az elektront állóhullámmal. modellezi, amelyet a pontszerűnek tekintett atommag elektromos tere tart fogva

Kvantummechanika - Fizipedi

Az atommodell tudományos alapjait követve: Young kísérlete: a hullámrészecske kettősségének első bemutatása Ez azt jelenti, hogy a hullám nem mozog, a csomópontjai, vagyis az egyensúlyi pontjaik a szerkezet többi részének forgatásaként mozognak körülöttük, és egy bizonyos gyakoriságot és amplitúdót írnak le A Rutherford-féle atommodell ellentmondásait a Bohr-féle modell oldotta fel. Bohr-féle atommodell •Az elektronok sugárzás nélkül csak meghatározott sugarú pályákon A fény elektromágneses hullám, de kvantumos : a foton hullámcsomag, E = hf Alapállapotú atom Alapállapot energiája E 1 Gerjesztett állapot energiája E Kvantummechanikai atommodell (1920') WERNER HEISENBERG, ERWIN SCHRÖDINGER -az e nem csak részecske, hanem hullám is az e -atombeli helye pontosan nem határozható meg, csak tartózkodási valószínűsége r -gömbszimmetrikus e-felh

Fizika - 11. évfolyam Sulinet Tudásbázi

 1. t nagyon szemléletesen megmutathatók a
 2. 7. Kvantummechanikai atommodell (1920') Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger az e- nem csak részecske, hanem hullám is → az e- atombeli helye pontosan nem határozható meg, csak tartózkodási valószínűsége gerjesztés hatására az e--ok kijjebb lépnek amikor visszahullanak → E ki (fényenergia ~ foton
 3. A Broglie atommodell jellemzői A javaslatának fejlesztése érdekében Broglie azon az elven alapult, hogy az elektronok kettős természetűek a hullám és a részecske között, hasonlóan a fényhez

Kvantummechanika - Wikipédi

11. tétel: A kvantummechanika alapelvei: a hullámfüggvény ..

 1. 10. Rutherford-kísérlet, ennek eredménye (atommag mérete), hatáskeresztmetszet, Rutherford-atommodell, tömegspektrométer működése 15. első izotópok felfedezése, atomi tömegegység felfedezése (mik azok az izotópok), neutron felfedezése, proton az atommagban, proton jelentései, Az elektron részecske-hullám kettőssége 55.
 2. elektromágneses hullám . ólomkamra radioaktív anyag rés a-részek fluoreszkáló lap aranyfólia . alfa-részek aranyatomok . elnyelés Energia kibocsátás . Increasing energy of orbits is emitted With energy E = hf . N shell M Shell L Shell K Shell Positively charged Nucleus . Title: PowerPoint bemutat
 3. A rezgésállapot terjedésének bemutatása rugalmas közegben, a hullám időbeli és térbeli periodicitása. Speciális hullámjelenségek, energia terjedése a hullámban. A mechanikai hullámok gyakorlati jelentőségének bemutatása, különös tekintettel a hangtanra. A kvantummechanikai atommodell tárgyalása során a kémiában.

Mire jó a kvantumfizika

A megfelelő elektromágneses hullám hullámhosszának kiszámításakor kapott érték megegyezik a hidrogén spektrumvonalainak mérésekor kapott eredményekkel. Az atommag körül keringő elektronok gondolatát nem tekinthetjük valóságnak. A Bohr-modell csak egy közbeeső lépés az atomszerkezetet leíró kvantumelmélet felé 1900 T-féle atommodell /Puding modell/: az egészében véve semleges atom pozitív töltése egyenletesen oszlik el egy tömör kb. 10-8 cm átmérőjű gömbben és ebben helyezked-nek el a pontszerű elektronok, mint a mazsolák a pudingban. Később kimutatta, hogy az atom csak akkor stabilis, ha az elektronok héjakba rendeződnek természete: részecske és hullám. A Heisenberg-féle bizonytalansági elv. A3 A Bohr-féle atommodell. A4 A Schrödinger-egyenlet és a kvantumszámok. A5 A Pauli elv és a Hund szabály. Az elektronpályák energiája és beépülési sorrendje. A6 A periódusos rendszer mez˝oi és f o tulajdonságai

E-learning PTE TTK Alkalmazott fizik

A Bohr-Sommerfeld atommodell. 4. Az anyag kettős természete: de Broglie sejtése. Interferencia kísérlet elektronnal és neutronnal. Diffrakciós kísérletek a szerkezetkutatásban. A Heisenberg-féle határozatlansági elv és a Schrödinger-féle atommodell. Az elektron, mint hullám: a dobozba zárt elektron, a H-ato Kvantummechanikai atommodell. Niels Bohr modelljében már megjelent - a posztulátummal összefüggésben - egy kvantumos mennyiség, az elektronhéj sorszáma. A hullám-részecske kettősség miatt (is) ma négy kvantumszámot használunk az elektronok atomon belüli jellemzőinek megadásához. Ezek a következők A kvantummodell egy atommodell, amelyet modern atommodellnek tekintenek az atom szerkezetének pontos megmagyarázására. Az elektronok viselkedése: A Bohr-modell elmagyarázza az elektron részecske-viselkedését. A kvantummodell megmagyarázza az elektron hullám-részecske kettősségét. Alkalmazáso

A sugárzás kvantum-mechanikai alapjai. A stacionárius és az átmeneti dipól-momentum fogalma, jelentése. Az Einstein-féle átmeneti valószínûségek. Az optikai erõsítés feltétele; a lézerek. A lézermûködést jellemzõ/befolyásoló paraméterek hullám-hosszfüggése. Ajánlott irodalom Részecske-hullám kettőség. A hullám vagy/és foton elmélettel értelmezhető jelenségek. A mikrorészecskék kettős természete; az anyaghullámok, az anyaghullámok csoportsebessége. Elektron- atom- és molekulasugarak diffrakciója. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció. A Schrödinger-egyenlet; sajátértékek. Az elektron, a foton, Planck-formula, a fényelektromos jelenség, vonalas színkép, Rutherford-féle atommodell, Bohr-féle atommodell, a fény és az elektron kettős természete. Az atommag szerkezete, radioaktivitá Az elektron mint hullám 3. A kis félelmetes?! 178 Az atom 3.1. Oszthatatlan? Vagy mégis! 179 Az atommodellek 3.2. Ez már majdnem az igazi... 181 A Bohr-modell 3.3. A legkisebb a legegyszerűbb 184 A Bohr-modell alkalmazása a hidrogén esetére 3.4. Ez már döfi! Megértése igazi kihívás, de menni fog! 188 A kvantummechanikai atommodell. Részecske-hullám kettőség (dualizmus). A Bohr-féle atommodell vázlata pályafeltétel A megengedett elektronpályákon az elektron impulzusmomentuma (perdülete) csak ħ egészszámú többszöröse lehet, azaz frekvenciafeltétel Az atomok fénykibocsátását Bohr két állandó energiájú pálya közti elektronátmenettel értelmezte.

A hullám jellemzőinek (λ,ν) meghatározásá-hoz a fotonra vonatkozó összefüggéseket fogadta el. Eszerint egy E energiájú, m tömegű, v sebességű részecskéhez: frekvenciájú és hullámhosszú síkhullám rendelhető. v =E h λ=h p =h (mv A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time

Niels Henrik David Bohr (Koppenhága, 1885. október 7. - Koppenhága, 1962. november 18.) Nobel-díjas dán fizikus, aki az atomszerkezet és a kvantummechanika kutatója. 1922-ben elnyerte a fizikai Nobel-díjat, 1938-ban a Magyar Tudományos Akadémia is tiszteletbeli tagjává választotta Kémiai anyagmennyiség (mol): NA= 6,023x1023 db atom/molekula Vegyértékelektron: az atom külső héján található elektronok, amelyek részt vesznek más atommal való kötés kialakításában. * Kérdés * Bohr-atommodell Az atomokban stacionárius pályák (orbitok) léteznek, amelyeken az elektron sugárzás nélkül keringhet 17. KVANTUMMECHANIKAI ATOMMODELL (Bohr posztulátumai, az energia és a pálya-impulzusmomentum kvantáltsága, Kvantummechanikai atommodell, Kvantumszámok és jelentésük, Pauli-elv, Az atom elektronszerkezete, Zeeman-effektus) 18. Alkalmazott kvantummechanikai jelenségek (De Broglie hipotézis, Részecske-hullám kettősség I l. Az elektromos térerósség vektor merólegesen oszcillál az elektromágneses hullám terjedési irányára, ezért az elektromágneses hullámot .. nevezzük. 12. A vákuurnban terjedó elektromágneses hullám Poynting-vektora és terjedési iránya... 13. A Bohr-féle atommodell segítségével jól magyarázható az atomok. Ha a hullám egy olyan közeg határfelületéhez érkezik, amely nem rugalmas és rezgőképes, akkor erről a határfelületről visz-szaverődik. A visszaverődés törvényszerűségei: A haladó és a visszaverődő hullám frekvenciája is f, így visz-szaverődés során a hullám hullámhossza (λ) sem változik

Atommodellen - YouTub

1. A hullám, mint a közegben terjedő rezgésállapot • Sinus és cosinus függvények ismerete (XXXV/1) • Trigonometrikus azonosságok alkalmazása • Függvények grafikus összeadása • Függvények összeadása a függvény egyenlete alapján • Lineáris egyenletek megoldása (I/3) 2. Longitudinális és transzverzális hullám: 3 Atomfizika - Kiss Dezső (Jegyzet) - Könyv - Atomfizika - Kiss Dezső - Jegyzet - Az atom és a kinetikus elmélet - Az elektron - A hőmérsékleti sugárzás - A Rutherford-Bohr-féle atommodell - Az anyag hullám-részecske természete - A lézer és a röntgen - Az atommagok általános jellemzése - Atommagok bomlása - Sugárzás és anyag kölcsönhatása - Magsugárzások.

Az atomok elektronhéjának szerkezete: a Bohr-féle atommodell és korlátai; az anyag hullám- és részecsketermészete (Planck, Einstein, de Broglie, Heisenberg, Schrödinger) a kvantummechanikai atommodell, a hidrogénatom sztereo- (s-, p- és d-pályák alakja) és vektormodellje . 2 A HULLÁM-RÉSZECSKE KETTŐSÉG hogy a kezdeti T-féle atommodell gondolatának, miszerint egy pozitív háttértöltésben vannak a negatív töltések, eljutunk oda, hogy egy negatív háttértöltésben vannak pozitív töltések6. Hiszen szavak szintjén nincs nag részecske hullám kettős természet kvantum: elemi (energia) egység. 2014.12.14. 3 kvantummechanikai atommodell Frank-Hertz kísérlet, fotoelektromos jelenség, Compton szórás, Zeeman-effektus, Stern-Gerlach kísérlet Atomok és molekulák energiaszint-rendszer

ATOMMODELLEK, HULLÁM-RÉSZECSKE MEGFELELTETÉS. Atommodellek: a legismertebbek J.J.T mazsolás pudingja, Rutherford mini Naprendszere, Bohr kvantált Naprendszere, Born valószínûségi- és Pauli kvantummechanikai atommodellje. A T-féle atommodell vagy más néven mazsolás kalács modell (angolul: plum pudding model) egy olyan. A hullám, mint a közegben terjedő rezgésállapot, longitudinális és transz-verzális hullám; a hullámot jellemző mennyiségek: hullámhossz, periódusidő, terjedési sebesség Kvantummechanikai atommodell Kísérleti összeállítás higany-gőz lámpa vonalas színképének vetítésére (Hg-lámpa, optikai sin, tartozékokkal. A hullám mint a közegben terjedő rezgésállapot, longitudinális és transzverzális hullám, a hullámot jellemző mennyiségek: hullámhossz, periódusidő, terjedési sebesség. Bohr-modell: diszkrét energiaszintek. Vonalas színkép, fény kisugárzása és elnyelése. Kvantummechanikai atommodell. Magfizika Az atommag szerkezete A.

Kísérleti tapasztalat, hogy az anyagok kibocsátanak és elnyelnek elektromágneses sugárzást, melyeket frekvenciájuk (ν), ill. hullámhosszuk (λ) alapján osztályozhatunk.A klasszikus elképzelés szerint elnyeléskor az anyagban levő töltött részecskéket rezgésbe hozza a sugárzás elektromos tere által kifejtett erő, ami energiaátadással jár, míg a kibocsátás a rezgő. Tematikai egység Hullám- és sugároptika Órakeret 15 óra Előzetes tudás Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok, elektromágneses spektrum. A kvantummechanikai atommodell egyszerűsített képszerű bemutatása. A műszaki-technikai szempontból alapvető félvezetők sávszerkezetének, kvalitatív. 2 II. A kvantumfizika alapjai fény és anyag kettős természete Kiindulási alap: a fény természetéről alkotott kép változása - részecske áramlás vagy hullámok terjedése Terjedése egyértelműen hullám jelenség (elhajlás és interferencia)- kapcsolata az elektromágneses hullámokkal (Maxwell) Problémák : fény keletkezése hőmérsékleti sugárzás és vonalas színkép. E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Fizika II. tantárgyához

1. Készíthet videókat az animációimból, és elhelyezheti őket, például a youtube-on. 2. Készíthet képernyőképeket az animációimból és felhasználhatja azokat is A fény, mint transzverzális hullám Színfelbontás, színképek A modern fizika Klasszikus és modern fizika A fényelektromos jelenség A fény (foton) kettős természete Az elektron hullámtermészete A relativitáselmélet Második félév Klasszikus atommodellek Az atomok vonalas színképe, Bohr féle atommodell Az atomok hullámmodellj 1913. Niels Bohr ( dán ): a ma is érvényes atommodell posztulátumai: • Az elektronok a mag körül meghatározott pályán mozognak s eközben nem sugároznak, s így energiájuk a mozgás során változatlan. • Minden diszkrét sorozatot képezőE 1, E 2, energia állapothoz más-más sugarú pálya tartozik

(a) A fény hullám- és fotonelmélete (b) A fény hullám- és fotonelméletének összeegyeztetésére irányuló próbálkozások. E. A BOHR- ÉS A BOHR-SOMMERFELD-FÉLE ATOMMODELL. 23. A Bohr-féle atommodell (a) A Bohr-féle posztulátumok (b) A Bohr-féle posztulátumok igazolása Franck és Hertz elektronütközési kísérleteivel. 24 Mi a hullám, melyek a fajtái(rezgés ill. a terjedés iránya szerint, forrásrezgés típusa szerint, térbeli kiterjedtség szerint) - a mechanikai hullám fogalma; - az elektromágneses hullámok fıbb csoportjai és ezek keletkezési módja Az atommodell fejl. A hullám fogalma: a hullám időben és térben tovaterjedő rezgésállapot, mely energiát szállít. A hullámok jellemzői: Két szomszédos, azonos fázisú hely térbeli távolsága a hullámhossz, melynek jele λ, mértékegysége m. Két szomszédos, azonos fázisú hely időbeli távolsága a periódusidő, jele T, mértékegysége s

Video: 12. osztályos fizika anyag összefoglaló tétel - Fizika ..

1. Mechanika 1.1. Newton törvényei középszint Ismerje fel és jellemezze a mechanikai kölcsönhatásokat. Ismerje a mozgásállapot-változások létrejöttének feltételeit, tudjon példákat említeni különböző típusaikra. Ismerje fel, ábrázolja és jellemezze az egy kölcsönhatásban fellépő erőket, fogalmazza meg, értelmezze Newton törvényeit. Értelmezze a tömeg. Az elektron mint részecske.Elektroninterferencia, elektron-hullám.gyakorlati alkalmazás: elektronmikroszkóp. Atommodellek A modellek kísérleti alapjai, előremutató sajátságai és hibái.T féle atommodell.Rutherford-modell (az atommag).Bohr-modell: diszkrét energiaszintek.Vonalas színkép, fény kisugárzása és. 2. Rutherford-féle (bolygó) modell:(1911.) Rutherford szórási kísérletében aranyfóliát bombázott alfa részecskékkel (He-atommaggal, 2+-ionnal) és az eltérülésük mértékét vizsgálta. Azt tapasztalta, hogy a részecskék nagy része eltérülés nélkül továbbhaladt, egy kis részük eltérült, de volt olyan részecske is, amelyik gyakorlatilag visszapattant A Bohr-féle atommodell Coulomb erő Centripetális erő Hullám -részecske dualizmus Klasszikus részecskék: •kicsiny tömör golyók, •tartózkodási helyük mindig pontosan ismert, •impulzusuk és energiájuk meghatározott, •interferencia ill. elhajlási jelenség fellépése kizárt A frekvencia csökkenése (a szórt hullám λ-jának növekedése) annál nagyobb, minél nagyobb a beeső és a szórt hullám iránya közötti (hidrogén) atommodell alapfelvetéseit! Az atomok stabilitása, illetve vonalas színképük a klasszikus fizika számára megmagyarázhatatlan. A problémát Bohr azzal oldotta meg,. KVANTUMFIZIKA, RÉSZECSKE HULLÁM DUALIZMUS Az atomfogalom kialakulása Rutherford féle atommodell Bohr-féle atommodell Bohr-féle kvantumfeltétel, Frank-Hertz kísérlet Periódusos rendszer, vonalas színkép, spektroszkópia Fotoeffektus Compton effektus Fény-nyomás De Broglie elmélet.

 • Gyermekpszichológus válaszol.
 • Hajó vers gyerekeknek.
 • Háromszög befogó.
 • White luckdragons kennel.
 • G kosár.
 • Parkside munkapad.
 • Pirított főtt krumpli.
 • Wörthi tó étterem.
 • Balaton térkép pdf.
 • Natural lazúr.
 • Középiskolai felvételi 2019.
 • Animation vs Minecraft.
 • Pénzváltó alkalmazás.
 • Spotify Music Downloader.
 • Projektoros ébresztőóra.
 • 14 évesen kapcsolat.
 • Mesedramatizálás az óvodában.
 • Csoportos személyi edzés.
 • Hibajavító festék kiszedése ruhából.
 • Vékonybél gyógytea.
 • Diódás és kapu.
 • Bellini Samba de Janeiro.
 • Kutyaugatás szabálysértés.
 • Női képek virággal.
 • Ázsia esőerdő.
 • 20 század teljes film.
 • Veresegyház városünnep 2019.
 • Windows movie maker register code.
 • A medve és a macska.
 • Bikal kupon.
 • Multicar bontó.
 • Csinálosi erdő.
 • Okay szemüveg.
 • Wifi jelszó parancssor.
 • Szumátrai orrszarvú kihalása.
 • Vegyes hangrendű szavak példák.
 • D gray man hallow 1 rész indavideo.
 • Vakbélgyulladás kezelése gyógynövényekkel.
 • Dirickx axis d.
 • Megláncolt hold.
 • It Follows.